افتخارات و سوابق

 • ۱۳۵۲: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام پنجم
 • ۱۳۵۳: مقام ششم در جام تخت جمشید، آقای گلی عزیز اسپندار با ۱۰ گل زده
 • ۱۳۵۵: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید (مقام هفتم)
 • ۱۳۵۵: قهرمان اولین دوره جام حذفی ایران با پیروزی ۴ بر یک مقابل تراکتورسازی تبریز
 • ۱۳۵۶: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام سوم
 • ۱۳۵۶: آقای گلی عزیز اسپندار با ۱۶ گل زده
 • ۱۳۶۵: قهرمان جام حذفی با غلبه ۲ بر ۱ بر تیم خیبر خرم آباد
 • ۱۳۶۶: نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۱ بر ۰ در تک بازی انجام شده در تهران در مقابل تیم پرسپولیس تهران
 • ۱۳۶۷: نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۵ بر ۳ در دو بازی رفت (پیروزی ۳ بر ۱) و برگشت (شکست ۴ بر ۰) در مقابل شاهین اهواز
 • ۱۳۶۸: بهترین تیم شهرستانی ایران با کسب مقام سوم در لیگ فوتبال ایران
 • ۱۳۵۲: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام پنجم
 • ۱۳۵۳: مقام ششم در جام تخت جمشید، آقای گلی عزیز اسپندار با ۱۰ گل زده
 • ۱۳۵۵: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید (مقام هفتم)
 • ۱۳۵۵: قهرمان اولین دوره جام حذفی ایران با پیروزی ۴ بر یک مقابل تراکتورسازی تبریز
 • ۱۳۵۶: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام سوم
 • ۱۳۵۶: آقای گلی عزیز اسپندار با ۱۶ گل زده
 • ۱۳۶۵: قهرمان جام حذفی با غلبه ۲ بر ۱ بر تیم خیبر خرم آباد
 • ۱۳۶۶: نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۱ بر ۰ در تک بازی انجام شده در تهران در مقابل تیم پرسپولیس تهران
 • ۱۳۶۷: نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۵ بر ۳ در دو بازی رفت (پیروزی ۳ بر ۱) و برگشت (شکست ۴ بر ۰) در مقابل شاهین اهواز
 • ۱۳۶۸: بهترین تیم شهرستانی ایران با کسب مقام سوم در لیگ فوتبال ایران
 • ۱۳۶۸: آقای گلی محمد احمدزاده با ۱۶ گل زده
 • ۱۳۶۹: قهرمان جام حذفی با پیروزی ۶ بر ۵ در مقابل استقلال تهران در تک بازی انجام شده در ورزشگاه آزادی
 • ۱۳۷۰: کسب مقام چهارم لیگ فوتبال ایران و کسب عنوان بهترین شهرستانی
 • ۱۳۷۰: مقام چهارم لیگ، نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۲ بر ۱ مقابل پرسپولیس در تک بازی انجام شده در تهران
 • ۱۳۶۵: قهرمان گروه مقدماتی جام باشگاههای آسیا در سریلانکا (سال ۱۹۸۷ میلادی)
 • فصل ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲: آقای گلی سید جلال رافخایی با ۱۹ گل زده
 • ۱۳۵۲: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام پنجم
 • ۱۳۵۳: مقام ششم در جام تخت جمشید، آقای گلی عزیز اسپندار با ۱۰ گل زده
 • ۱۳۵۵: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید (مقام هفتم)
 • ۱۳۵۵: قهرمان اولین دوره جام حذفی ایران با پیروزی ۴ بر یک مقابل تراکتورسازی تبریز
 • ۱۳۵۶: بهترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام سوم
 • ۱۳۵۶: آقای گلی عزیز اسپندار با ۱۶ گل زده
 • ۱۳۶۵: قهرمان جام حذفی با غلبه ۲ بر ۱ بر تیم خیبر خرم آباد
 • ۱۳۶۶: نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۱ بر ۰ در تک بازی انجام شده در تهران در مقابل تیم پرسپولیس تهران
 • ۱۳۶۷: نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۵ بر ۳ در دو بازی رفت (پیروزی ۳ بر ۱) و برگشت (شکست ۴ بر ۰) در مقابل شاهین اهواز
 • ۱۳۶۸: بهترین تیم شهرستانی ایران با کسب مقام سوم در لیگ فوتبال ایران
 •  
 • ۱۳۶۸: آقای گلی محمد احمدزاده با ۱۶ گل زده
 • ۱۳۶۹: قهرمان جام حذفی با پیروزی ۶ بر ۵ در مقابل استقلال تهران در تک بازی انجام شده در ورزشگاه آزادی

آرشیو جشنهای پیروزی